Cookie Policy

COOKIEBELEID Versie:  16/10/2021 Welkom op onze websites. Wij zijn Cybersec Solutions BV en beheren twee (2) websites, nl. www.cybersec.bewww.phimi-photography.be (ook te vinden on phimi-fotografie.be & phimi-fotografie.site) Hier beneden vind je een samenvatting (en meer diepgaande toelichting) over welke cookies wij gebruiken op onze websites. Onze Websites gebruiken (weinig) cookies. Onze...

Privacy Policy

Cybersec Solutions BV (alsook Phimi Photography) met maatschappelijke zetel te Winkelbeekplein 15, 3545 Halen, met ondernemingsnummer BE 0715.704.701 (hierna “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de beheerder van de site cybersec.be of phimi-photography.be (hierna...

Algemene voorwaarden

Je kan de voorwaarden ook downlmoaden in PDF vorm : KLIK HIERALGEMENE VOORWAARDEN -  PHIMI PHOTOGRAPHYVersie controle : laatst aangepast op 16/10/2021Behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk voorafgaand aanvaard door de fotograaf, zijn huidige voorwaarden van toepassing op alle offertes, bestellingen, leveringen of alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen de...