Privacy Policy

Cybersec Solutions BV (alsook Phimi Photography) met maatschappelijke zetel te Winkelbeekplein 15, 3545 Halen, met ondernemingsnummer BE 0715.704.701 (hierna “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de beheerder van de site cybersec.be of phimi-photography.be (hierna “Website”) via info@phimi-photography.be.
 

Wij hechten veel belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonsgegevens gevraagd wordt: vb. voor inschrijving op onze nieuwsbrief, bij het invullen van ons contactformulier of bij het antwoorden op een vacature. Deze persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het specifiek doel waarvoor de gegevens opgevraagd worden. Jouw persoonsgegevens worden dus niet doorgegeven aan derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u tijdens uw bezoek aan de Website?

 • Technische informatie (browsertype, geografische locatie en besturingssysteem, IP) en informatie met betrekking tot uw browsing gedrag (vb. welke links u aanklikt op de Website, hoe lang of hoeveel keer u een pagina bezoekt). .
 • Identiteitsgegevens via het contactformulier (naam, e-mailadres en eventuele door uzelf bijgevoegde gegevens (vb. telefoonnummer of adresgegevens).
 • Beeldopnamen ingeval een fotografie opdracht
 • Analytische gegevens voor het verbeteren van de website en marketingcampagnes te kunnen doen

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

 • Wanneer u onze Website (enkel phimi-photography.be) bezoekt, verzamelen wij via cookies (cookielink) technische informatie en informatie over uw browsing gedrag.
 • Wanneer u ons contactformulier gebruikt, dan verzamelen wij uw contactgegevens via het invulformulier. Dit is nodig om op de correcte manier met u te kunnen communiceren.
 • Wanneer wij een opdracht uitvoeren voor u, dan verzamelen wij uw contactgegevens via email, telefoon of persoonlijk contact. Verder verzamelen wij ingeval van een fotografie opdracht ook beeldopnames van (betrokken) personen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? (doeleinden)

 • Uw technische informatie gebruiken wij voor (i) het verzorgen en verbeteren van de Website, (ii) het opmaken van anonieme statistieken en (iii) het verbeteren van uw gebruikservaring bij het bezoeken van de Website. Het bijhouden van uw IP-adres (enkel auditlog webserver) is ook noodzakelijk om de veiligheid van de omgeving te blijven garanderen.
 • Uw identiteitsgegevens gebruiken we om (i) de geplaatste bestelling te kunnen uitvoeren, m.n. te leveren en te factureren en/of (ii) u indien gewenst een offerte aan te leveren.
 • Beeldopnames die mogelijk de betrokken personen bevatten in kader van een opdracht.
 • Beeldopnames die mogelijk de betrokken personen bevatten in kader van promotie van mijn business en marketing doeleinden
 • Voor wat betreft analytische gegevens maken we gebruik van Google Analytics, maar specifiek volgens de aanbevelingen van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben :
  • een verwerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;
  • het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
  • ‘gegevens delen’ uitgezet;
  • het ‘gebruik van User-ID’ uitgezet
  • geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond)

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat u enerzijds hiervoor toestemming geeft via de ‘cookie’-banner (cookielink) en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Uw identiteitsgegevens, beeldopnames en uw bestelde producten mogen wij verwerken met het oog op de uitvoering van onze overeenkomst, m.n. uw bestelling. Zonder uw naam, adresgegevens en dergelijke meer kunnen wij onmogelijk uw bestelling tot bij u brengen. Het is dan ook noodzakelijk dat wij deze gegevens van u vragen. Vaak dienen wij als onderneming uw persoonsgegevens te verwerken en verder bij te houden omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (vb. boekhouding).

Beeldopnames voor promotionele en marketing doeleinden mogen wij verwerken omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om als organisatie onze business bekend te maken en business te genereren.

Het gebruik van cookies en bijhorende gegevens mogen wij enkel verwerken op basis van uw toestemming.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde ontvangers. Denk maar bijvoorbeeld aan:

 • de hoster van onze Website
 • de bank/ betalingsdienstverlener die het betalen van uw bestelling mogelijk maakt en tussen zal komen van zodra u met uw kaart de betaling wenst uit te voeren.
 • facturatiesysteem die het mogelijk maakt om een factuur uit te sturen
 • marketing partners, via waar wij directe marketing kunnen realiseren
 • de hoster van onze office applicaties, digitale en veilige opslag van betrokken data

Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Welke zijn uw rechten? (Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens)

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan die (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan met inbegrip van profilering.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen.

Om die rechten uit te oefenen kunt u:

 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@phimi-photography.be (Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie en bescherming van gegevens).

Waar kunt u een klacht indienen?

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, ook Gegevensbeschermingsautoriteit genaams (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).